Dịch vụ cho thuê xe cẩu từ 8 tấn - 15 tấn

Dịch vụ cho thuê xe cẩu 8 tấn đến 15 tấn

Dịch vụ cho thuê xe cẩu 8 tấn đến 15 tấn

Hoàng Thảo Nguyên Land - Đất Vùng Ven

Dịch vụ cho thuê xe cẩu từ 2.5 - 5 tấn

Dịch vụ cho thuê xe cẩu từ 2.5 - 5 tấn

Nâng Cẩu Thanh Nhã cung cấp dịch vụ cho thuê xe cẩu tải trọng 2.5 tấn đến 5 tấn. Phục vụ các ngành công nghiệp nhỏ và vận chuyển thiết bị nhỏ ở TP.Hồ Chí Minh

Dịch vụ cho thuê xe cẩu trên 15 tấn

Dịch vụ cho thuê xe cẩu trên 15 tấn

Nâng Cẩu Thanh Nhã cung cấp dịch vụ cho thuê xe cẩu tải trọng 2.5 tấn đến 5 tấn. Phục vụ các ngành công nghiệp nặng, công trình xây dựng , siêu cường siêu trọng.

0918 137 935